King Jammy

Album

King Jammy - Dub Kings: King Jammy At King Tubby's
King Jammy - King Jammy's: Selector's Choice Vol. 1
King Jammy - King Jammy's: Selector's Choice Vol. 3