Aleksandra KrČmar I° Violin, Jovanka LetiĆ Ii° Violin, Jelena FilipoviĆ Viola, Timea